Προκήρυξη Πρωταθλημάτων BEACH VOLLEY Juniors Regional 2017

Ειδική προκήρυξη Πρωταθλημάτων BEACH VOLLEY Juniors Regional 2017

Κ17 & Κ19

Το Δ.Σ. της Ε.Σ.ΠΕ.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της ΕΟΠΕ, του

εσωτερικού κανονισμού και των αντίστοιχων προκηρύξεων των Πρωταθλημάτων beach

volley Juniors Παίδων - Κορασίδων (Κ17) και Εφήβων - Νεανίδων (Κ19) 2017, της

Ε.Ο.ΠΕ.,

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Τα αναπτυξιακά (Regional Juniors) πρωταθλήματα beach volley 2017 για την

Ε.Σ.ΠΕ.Π., τα οποία θα διεξαχθούν σύμφωνα με ότι προβλέπεται στις αντίστοιχες

προκηρύξεις της ΕΟΠΕ.

Το πρωτάθλημα των Κ17 Παίδων – Κορασίδων που έχουν γεννηθεί μετά την

1 Ιανουαρίου 2001, καθώς και το πρωτάθλημα των Κ19 Εφήβων – Nεανίδων

που έχουν γεννηθεί μετά την 1 Ιανουαρίου 1999, θα διεξαχθούν σε δύο (2) φάσεις και

οι πρωταθλητές θα αναδειχθούν από τα αποτελέσματα των Τελικών.

Η πρώτη φάση περιλαμβάνει όλα τα περιφερειακά τουρνουά που θα διεξαχθούν

από ενδιαφερόμενους συνδιοργανωτές, σε οποιοδήποτε περιοχή/Δήμο,

(εντός των γεωγραφικών ορίων της Ε.Σ.ΠΕ.Π.).

Οι τελικοί της Ε.Σ.ΠΕ.Π. θα διεξαχθούν στην έδρα της Ένωσής, (ή σε άλλη

περιοχή της Ε.Σ.ΠΕ.Π. εφόσον υπάρξει εκδήλωση ενδιαφέροντος που θα καλύπτει τις

απαιτήσεις των όρων Συνδιοργάνωσης JUNIOR 2017), για την κατηγορία Παίδων –

Κορασίδων (Κ17) το διήμερο 22 & 23 Ιουλίου 2017, για δε την κατηγορία Εφήβων –

Nεανίδων (Κ19) το διήμερο 8 & 9 Ιουλίου 2017.

Οι αθλητές και αθλήτριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο τουρνουά και των

δύο κατηγοριών, είναι υποχρεωμένοι να παρευρίσκονται στην τεχνική σύσκεψη που θα

πραγματοποιείται μια (1) ώρα πριν την επίσημη έναρξη των αγώνων.

Οι τοπικοί συνδιοργανωτές για κάθε τουρνουά είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για

την τεχνική υποστήριξη των αγώνων (κατάσταση γηπέδων, μπάλες, ομπρέλες σκίασης

στους αγωνιζόμενους, νερά, διαιτησίες, Φ.Α., ιατρική περίθαλψη κ.λ.π).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι και όσες ανήκουν είτε με αθλητική ιδιότητα στην

δύναμη της Ε.Σ.ΠΕ.Π., είτε εντοπιότητα κατοικίας που να αποδεικνύεται. (βλ. προκήρυξη

ΕΟΠΕ 2017) και δηλώσουν συμμετοχή με τους εξής τρόπους:

  1. Στα γραφεία της Ένωσης,
  2. Με Fax στην Ένωση,
  3. Με email: espep2010@gmail.com,

έως και την προηγούμενη Δευτέρα πριν από κάθε τουρνουά και μέχρι 14.00 ώρα.

Επίσης να προσκομίσουν συμπληρώνοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως

αυτά καθορίζονται από την γενική προκήρυξη της ΕΟΠΕ,

( Φόρμες και Ιατρική Βεβαίωση ) έως την έναρξη της τεχνικής σύσκεψης κάθε

τουρνουά, μία ώρα πριν την έναρξη των αγώνων και καταβάλουν παράβολο

συμμετοχής για κάθε τουρνουά , για κάθε αθλητή πέντε (5) ευρώ στον τεχνικό

υπεύθυνο.

Οι πρωταθλήτριες ομάδες α) σε Παίδες-Κορασίδες θα πάρουν μέρος

εκπροσωπώντας την Ε.Σ.ΠΕ.Π. στους τελικούς του πανελλήνιου πρωταθλήματος Κ17 που

θα διεξαχθεί 28–30 Ιουλίου 2017 στις Ράχες Φθιώτιδας και β) σε Εφήβους–Nεάνιδες

θα πάρουν μέρος εκπροσωπώντας την Ε.Σ.ΠΕ.Π. στους τελικούς του πανελλήνιου

πρωταθλήματος Κ19 που θα διεξαχθεί 22-23 Ιουλίου στη Χίο.

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τον γενικό κανονισμό της ΕΟΠΕ, βρίσκονται στο

επίσημο site της Ένωσης και της ΕΟΠΕ.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ, ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΥΡΙΟΣ ΤΑΜΠΛΟ

Κάθε ομάδα μπορεί να λάβει μέρος σε όλα τα Τουρνουά.

Για κάθε θέση της τελικής κατάταξης των ομάδων και των αθλητών που τις

αποτελούν, θα αποκτούν και οι δύο (ομάδες/αθλητές) τους αντίστοιχους βαθμούς στην

Ατομική και Ομαδική Κατάταξη (Συνημμένος Πίνακας). Οι πόντοι κάθε αθλητή θα

προστίθενται για να δίνουν τον συνολικό αριθμό πόντων της ομάδας που δίνουν και την

αντίστοιχη θέση τους. Με βάση τους πόντους που θα συγκεντρώσει η κάθε ομάδα, θα

καταρτισθούν τα Κυρίως Ταμπλό (Main Draw) των Τελικών.

Για την συμμετοχή ομάδων στο Κυρίως Ταμπλώ του πρώτου Τουρνουά θα

διεξαχθεί κλήρωση,. Το ίδιο θα γίνει σε περίπτωση που δεν θα γίνουν Περιφερειακά

τουρνουά, αλλά θα γίνει μόνο η Τελική Φάση. Διευκρινίζεται, ότι σε περίπτωση που

κάποια ή κάποιες από τις δηλωθείσες ομάδες, έχει ομαδική (ή ατομική) βαθμολογία από

την προηγούμενη σεζόν, τότε καταλαμβάνουν τις αντίστοιχες θέσεις στο κυρίως (αρχικό)

ταμπλό, ανάλογα με τους βαθμούς τους και για τις υπόλοιπες ομάδες διενεργείται

κλήρωση.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Όλοι οι αγώνες του Πρωταθλήματος θα διεξαχθούν με σύστημα ΔΙΠΛΟΥ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ή με ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΟΜΙΛΩΝ ανάλογα με τις συμμετοχές και Συνεχούς

Καταγραφής Πόντων σύμφωνα με τις Προκηρύξεις της Ε.Ο.ΠΕ.

Υπεύθυνος για κάθε τουρνουά θα είναι ο τεχνικός υπεύθυνος που θα ορίζει η

Ε.Σ.ΠΕ.Π.

Οι όροι διεξαγωγής των τουρνουά και οτιδήποτε δεν προβλέπεται στη παρούσα

προκήρυξη, καθορίζονται στις γενικές προκηρύξεις Κ17 και Κ19 της ΕΟΠΕ., ενώ η

οργανωτική επιτροπή της Ε.Σ.ΠΕ.Π. θα μπορεί κατά περίπτωση, σύμφωνα πάντα με την

γενική προκήρυξη να αποφασίζει κατά περίπτωση για οργανωτικά θέματα των αγώνων

που θα ανακοινώνει έγκαιρα στο site της Ένωσης.