ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 και επόμενα περί «ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ» του Καταστατικού της Ένωσης  Σωματείων  Πετοσφαίρισης Πελοποννήσου «Ε.Σ.ΠΕ.Π.», καλούνται τα Μέλη –Σωματεία της δύναμης της και οι αντιπρόσωποι αυτών, σε Γενική Συνέλευση, στις 3 Ιουλίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00 στο Αμφιθέατρο του Δημοτικού Σχολείου Βέλου Κορινθίας με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης

2. Παρουσίαση και Έγκριση Διοικητικού Απολογισμού από 01.06.2013 έως 30.06.2015

3. Παρουσίαση και Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού από 01.06.2013 έως 30.06.2015

4. Ανακοίνωση Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής

5. Απαλλαγή μελών Δ.Σ. για τον Διοικητικό και Οικονομικό Απολογισμό

6. Διάφορα θέματα

 

Σε περίπτωση μη απαρτίας την παραπάνω ημέρα και ώρα, η συνεδρίαση της ΓενικήςΣυνέλευσης, θα επαναληφθεί στις 5 Ιουλίου 2015 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 στον ίδιο τόπο με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, οπότε η Γενική Συνέλευση θα θεωρηθεί ότι έχειαπαρτία, όσα μέλη και αν παρευρεθούν.