ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 περί «ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ» του Καταστατικού της Ένωσης  Σωματείων  Πετοσφαίρισης Πελοποννήσου «Ε.Σ.ΠΕ.Π.», για τροποποίηση του καταστατικού, καλούνται τα Μέλη –Σωματεία της δύναμης της και οι αντιπρόσωποι αυτών, σε Γενική Συνέλευση, στις 3Ιουλίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 21:00 στο Αμφιθέατρο του Δημοτικού Σχολείου Βέλου Κορινθίας με τα παρακάτωθέματα ημερήσιας διάταξης.

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης

2. Τροποποίηση Καταστατικού

 

Σε περίπτωση μη απαρτίας την παραπάνω ημέρα και ώρα, η συνεδρίαση της ΓενικήςΣυνέλευσης, θα επαναληφθεί στις 5 Ιουλίου 2015 ημέρα Κυριακή και ώρα 12:30 στον ίδιοτόπο με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.